pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Pomagamy zwierzakom ze schroniska