Egzaminy poprawkowe. Rozwiń...


26 sierpnia 2019 r

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku
HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH – SIERPIEŃ 2019

Egzaminy poprawkowe dotyczą uczniów, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego.

Przedmiot: MATEMATYKA
Data: 26.08.2019
Skład komisji: S.Wiśniewski–przew., K. Legieć, K. Sobczuk-Rasiewicz
Godzina: 08:00 (pisemny), 11:00 (ustny)
Sala: 227 (pisemny), 216 (ustny)

Przedmiot: FIZYKA
Data: 26.08.2019
Skład komisji: S. Wiśniewski – przew., M. Paszyńska, M. Michorzewski
Godzina: 09:10 (pisemny), 10:15 (ustny)
Sala: 109

Przedmiot: CHEMIA
Data: 27.08.2019
Skład komisji: S. Wiśniewski – przew., M. Paszyńska, B. Chojnacka
Godzina: 08:00 (pisemny), 09:15 (ustny)
Sala: 109

Przedmiot: J. ANGIELSKI
Data: 27.08.2019
Skład komisji: S. Wiśniewski – przew., A. Lubik, W. Budzyński
Godzina: 08:00 (pisemny), 09:35 (ustny)
Sala: 109

Przedmiot: J. NIEMIECKI
Data: 27.08.2019
Skład komisji: S. Wiśniewski – przew., W. Budzyński, A. Jaźwiecka
Godzina: 08:00 (pisemny), 10:00 (ustny)
Sala: 109