Wampiriada w ZST


15.01.2020 20:16
Wampiriada w ZST

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku odbyła Wampiriada – akcja honorowego oddawania krwi. Jak zwykle uczniowie nie zawiedli i licznie uczestniczyli w akcji.

Celem Wampiriady jest promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród młodzieży i uświadomienie, że oddawanie krwi jest bezpieczne, bezbolesne, a każdy z nas w prosty sposób może przyczynić się do ratowania ludzkiego życia. Informujemy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, aby uczulić każdego człowieka, że i on także może kiedyś potrzebować drogocennego płynu.

Mimo ogromnych postępów dokonujących się w medycynie, nie wytworzono jeszcze sztucznego odpowiednika krwi. Dlatego tak ważna jest świadomość tego, że to zdrowi ludzi są jedynym dostępnym dziś źródłem tego cennego płynu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom uczniowie ZST przyjęli sobie za cel rozpowszechnienie idei honorowego krwiodawstwa w społeczeństwie. Pragniemy, aby cyklicznie odbywająca się w naszej szkole akcja Wampiriady wykształciła nawyk honorowego krwiodawstwa.

Akcja została zorganizowana przez Szkolne Koło PCK z opiekunką Elżbietą Górską, a pieczę nad techniczną stroną przedsięwzięcia sprawowali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Oprócz uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w Wampiriadzie wzięli udział również absolwenci.