Zwycięstwo Krwiodawców z ZST


13.02.2020 22:37
Zwycięstwo Krwiodawców z ZST

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku zajął I miejsce na szczeblu wojewódzkim w kategorii najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa.

W ogólnopolskim konkursie promującym honorowe krwiodawstwo pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” Zespół Szkół Technicznych we Włocławku corocznie zajmuje wysokie miejsca. W zakończonej w czerwcu 2019 r. XVI edycji tego konkursu Zespół Szkół Technicznych zajął II miejsce na etapie okręgowym, a także I miejsce na szczeblu wojewódzkim w kategorii najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa. W tej kategorii (najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa) ZST zajął również II miejsce na szczeblu ogólnopolskim.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się oraz promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych. Podczas Wampiriady odbywającej się na terenie szkoły krew oddają nie tylko uczniowie, ale absolwenci, pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz nauczyciele, dając w ten sposób przykład młodzieży.

Organizatorem akcji honorowego krwiodawstwa w ZST jest Szkolne Koło PCK i Wolontariatu z opiekunem panią Elżbietą Górską.

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom z ZST!