Stypendyści Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020/2021


12.01.2021 20:21
Stypendyści Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020/2021

Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku wśród nagrodzonych stypendiami w ramach projektu: „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”.

W okresie przedświątecznym pojawiła się informacja z listami stypendystów projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”.  Z naszej szkoły grupa 11 uczniów otrzymała takie wyróżnienie i mogła skorzystać z pomocy finansowej udzielonej w ramach tego projektu.

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” realizowany jest przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stypendia przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. O stypendium na dany rok szkolny mógł ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 2. uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;
 3. był uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
 4. uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż:
  • w przypadku uczniów szkół branżowych: 4,00;
  • w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych w § 4 regulaminu: 4,00;
  • w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33;
 5. uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 

Lista stypendystów „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Adamkowska Iza, 4 a TOR
 2. Czernicki Robert, 3 TMM
 3. Frydrych Paulina, 3 TOR
 4. Gryczewski Filip, 3 TMT
 5. Iwiński Jakub, 4 TMT
 6. Kwiatkowski Krzysztof, 4 TI
 7. Pączek Jakub, 2 MT
 8. Piński Bartosz, 4 TMT
 9. Rajewski Kamil, 3 TMM
 10. Stępiński Piotr, 2 MT
 11. Woźnica Mikołaj, 3 TMM

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom.

Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku