pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Rekrutacja do programu Erasmus+. Grecja 2024.


29.01.2024 20:46
Rekrutacja do programu Erasmus+. Grecja 2024.

Rozpoczynamy rekrutację do nowego programu Erasmus+ realizowanego w ramach przyznanej akredytacji. Zapraszamy uczniów do udziału w zagranicznych stażach zawodowych. Staże odbędą się w Atenach (Grecja) w terminie 26 maja – 8 czerwca 2024. Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy poza granicami kraju. Projekt skierowany jest do pełnoletnich uczniów klas trzecich i czwartych technikum kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik mechatronik, technik reklamy.

Projekt przewiduje kurs językowy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (szczegóły w regulaminie rekrutacji).

Projekt jest w całości finansowany ze środków programu Erasmus+.

Wypełnione przez uczniów Formularze zgłoszeniowe (do pobrania poniżej) przyjmowane są w sekretariacie uczniowskim do 13 lutego 2024 roku.

Wyniki rekrutacji będą podane najpóźniej 27 lutego 2024 roku.

Do pobrania: