pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Przyznano stypendia „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza”


17.03.2024 20:49
Przyznano stypendia „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza”

Miło nam poinformować, że grupa uczniów z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku otrzymała stypendium w ramach projektu „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza”.

Zadaniem realizowanym w projekcie jest wsparcie stypendialne skierowane do uczniów szkół technicznych z województwa kujawsko-pomorskiego. Każdy stypendysta będzie miał zapewniona opiekę dydaktyczną sprawowaną przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole i będzie zobowiązany do realizacji przygotowanego wspólnie z opiekunem dydaktycznym indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.

Lista stypendystów:

  • Daroszewski Tomasz, klasa 5 MT (mechatronika)
  • Dudka Natalia, klasa 3 RI (reklama)
  • Gadomski Kacper, klasa 4a I (informatyka)
  • Mroczkowski Patryk, klasa 4b I (informatyka)
  • Stępiński Piotr, klasa 5 MT (mechatronika)

Zadaniem realizowanym w projekcie jest wsparcie stypendialne skierowane do uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Każdy stypendysta będzie miał zapewnioną opiekę dydaktyczną sprawowaną przez nauczyciela, pedagoga szkolnego bądź doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole i będzie zobowiązany do realizacji przygotowanego wspólnie z opiekunem dydaktycznym indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego. Grupą docelową projektu są uczniowie klas drugich bądź wyższych 5-letniego technikum, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali promocję do klasy programowo wyższej bądź otrzymali świadectwo ukończenia szkoły oraz uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, zaokrągloną w dół do części setnej na poziomie nie niższym niż:

  • w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych w § 4: 4,00;
  • w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33.

Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i przyznanego stypendium.

Program realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.