VIII Zjazd Absolwentów - informacje

Komunikat z dnia 6 maja 2020 r.

Termin VIII Zjazdu Absolwentów – zawieszony!

Mając na względzie ograniczenia związane z COVID-19 i trudności w realizacji przygotowań uroczystości informuję, że ustalony wcześniej termin VIII Zjazd Absolwentów Szkoły Technicznej we Włocławku, zostaje bezterminowo zawieszony; nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu epidemii. 

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny


 

Komunikat z dnia 11 lutego 2020 r.
 
Komitet Organizacyjny VIII Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku uprzejmie informuje, że w dniu 10 października 2020 roku planowany jest uroczysty VIII Zjazd Absolwentów z okazji 100-lecia powstania Szkoły Technicznej we Włocławku pod nazwą Państwowa Niższa Szkoła Techniczna. 
 
Szkoła to dla jej absolwentów wspomnienia o dzieciństwie i młodości, o czasie, w którym kształtował się ich światopogląd. To jest bardzo ważny okres w życiu każdego człowieka i nie sposób wymazać go z pamięci,bo i nie ma ku temu potrzeby. Chcemy, by w tym dniu spotkali się ponownie dawni uczniowie, którzy już wiele lat temu opuścili mury Naszej Szkoły, z uczniami, którzy do tej szkoły uczęszczają obecnie. Chcemy, by spotkali się nauczyciele,którzy tych pierwszych kiedyś uczyli, i ci, którzy uczą teraz. Spotka się więc cała Nasza szkolna społeczność. 
 
Serdecznie zapraszamy Absolwentów i Nauczycieli następujących szkół tworzących kiedyś Szkołę Techniczną nad Wisłą (PKZT-N, TPP CUSZ, PST, ZSZ, LP, LO, LP, LT, SN, SWP i inne), a dzisiaj nazywaną Zespołem Szkół Technicznych we Włocławku:
 
 • Państwowa Niższa Szkoła Techniczna
 • Państwowa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa
 • Państwowe Gimnazjum Mechaniczne 
 • Państwowe Gimnazjum Elektryczne
 • Państwowe Kujawskie Zakłady Techniczno-Naukowe
 • Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne C.U.S.Z.
 • Pedagogiczna Szkoła Techniczna
 • Pedagogiczne Studium Techniczne
 • Studium Nauczania Początkowego
 • Studium Wychowania Przedszkolnego
 • Studium Wychowania Muzycznego
 • Studium Nauczycielskie
 • Technikum Mechaniczne, Mechatroniczne, Informatyczne, Reklamy
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Liceum Pedagogiczne
 • Liceum Profilowane
 • Liceum Techniczne
 • Policealne Studium Zawodowe
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum Uzupełniające
 • Technikum dla Przodujących Robotników
 
K.O. VIII Z.A. ZST
we Włocławku
Komitet Organizacyjny 
VIII Zjazdu Absolwentów 
Zespołu Szkół Technicznych 
we Włocławku