Rekrutacja 2019/2020

Oferta edukacyjna

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH we WŁOCŁAWKU
na rok szkolny 2019/2020

Oferta edukacyjna 2019/2020


 1. Absolwenci III klasy gimnazjum kształcenie zawodowe realizują w 4-letnim Technikum lub 3-letniej Branżowej Szkole I stopnia.
 2. Natomiast absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej realizują kształcenie zawodowe w 5-letnim Technikum lub 3-letniej Branżowej Szkole I stopnia.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej lub podjęcia studiów. Nasza szkoła zapewnia kontakt z nowoczesną technologią, innowacjami w kształceniu, dodatkowe kursy i szkolenia oraz bogatą ofertę współpracy z zakładami pracy.


TECHNIKUM Nr 6:

Technik MECHATRONIK

 • montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik MECHANIK

 • użytkowanie obrabiarek skrawających, w tym CNC
 • organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • dodatkowo kurs spawacza (odpłatnie)

Technik INFORMATYK

 • administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik REKLAMY

 • wykonywanie przekazu reklamowego
 • zarządzanie kampanią reklamową

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 6:

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 • użytkowanie obrabiarek skrawających, w tym CNC
 • dodatkowo kurs spawacza (odpłatnie)

ŚLUSARZ

 • wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • dodatkowo kurs spawacza (odpłatnie)

DODATKOWA OFERTA DLA UCZNIÓW

 • współpraca z lokalnymi firmami i zakładami pracy
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych, zajęcia z projektów unijnych
 • płatne staże i praktyki zawodowe u pracodawców
 • nowoczesne pracownie: informatyki, mechatroniki, mechaniki, obróbki skrawaniem, reklamy, nowoczesne pracownie do realizacji zajęć praktycznych w CKP
 • nowoczesna sala gimnastyczna, sala fitness, siłownia, kompleks boisk sportowych ORLIK
 • dodatkowe kursy i szkolenia: spawanie, wózki widłowe, kurs operatorów CNC, energetyczne, obsługi stacji LPG i inne
 • opieka pielęgniarki szkolnej i pedagoga, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

NASI PARTNERZY

 • WIKA Polska
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Sopocie
 • Guala Closures DGS Poland SA
 • RDJ Klima
 • CK Browar B
 • Galeria Sztuki Współczesnej Toruń
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa
 • Filmoteka Polska Warszawa
 • RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących
 • ANWIS Sp. z o.o.
 • MARDTEC Sp. z o.o.
 • TV Kujawy
 • Radio HIT
 • Laboratorium 3D
 • ZŚPU ANDUR S.C.
 • FABER CNC obróbka skrawaniem
 • Kreatywne Centrum Budowy Maszyn
 • BUSCH Pompy i Systemy Próżniowe
 • Szkoła Pozytywnego Myślenia
 

Ważne terminy do naboru

na rok szkolny 2019/2020

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej:

 • TECHNIKUM Nr 6
 • BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA Nr 6

od 13 maja 2019 r. (poniedziałek)

do 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

od 16 lipca 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00

do 22 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podsatwowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca 2019 r. (piątek)

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 15:00

----
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej. do 26 czerwca 2019r. (środa) do 26 lipca 2019 r. (piątek)
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11 lipca 2019 r. (czwartek) godz. 12:00 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 12:00
5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podsatwowej i
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 11 lipca 2019 r. (czwartek)

do 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

od 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek)

do 14 sierpnia 2019 r. (środa) do godz. 15:00

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 16 lipca 2019 r. (wtorek) godz. 12:00 16 sierpnia 2019 r. (piątek) godz. 12:00
7 Poinformowanie drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.