Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH we WŁOCŁAWKU
na rok szkolny 2020/2021

 

Oferta edukacyjna 2020/2021


W roku szkolnym 2020/2021:

 • absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej realizują naukę w 5-letnim Technikum lub 3-letniej Branżowej Szkole I stopnia.

Typ szkoły: TECHNIKUM Nr 6 

Kierunki kształcenia:

 • Technik SPAWALNICTWA (nowy kierunek kształcenia)
 • Technik MECHATRONIK
 • Technik MECHANIK
 • Technik INFORMATYK
 • Technik REKLAMY

Typ szkoły: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 6:

Kierunki kształcenia:

 • OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
 • ŚLUSARZ

Typ szkoły: BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 6

Kierunki kształcenia: na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia. Szczegóły w Regulaminie naboru na rok szkolny 2020/2021


DODATKOWA OFERTA DLA UCZNIÓW

 • współpraca z lokalnymi firmami i zakładami pracy
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych, zajęcia z projektów unijnych
 • płatne staże i praktyki zawodowe u pracodawców
 • nowoczesne pracownie: informatyki, mechatroniki, mechaniki, obróbki skrawaniem, reklamy, nowoczesne pracownie do realizacji zajęć praktycznych w CKP
 • nowoczesna sala gimnastyczna, sala fitness, siłownia, kompleks boisk sportowych ORLIK
 • dodatkowe kursy i szkolenia: spawanie, wózki widłowe, kurs operatorów CNC, energetyczne, obsługi stacji LPG i inne
 • opieka pielęgniarki szkolnej i pedagoga, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

NASI PARTNERZY - zakłady pracy

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczego we Włocławku (Centrum Kształcenia Zawodowego), ul. Ogniowa 2,
 • WIKA Polska, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Sopocie, 
 • Guala Closures DGS Poland SA, 
 • RDJ Klima, 
 • WIBE, 
 • CK Browar B, 
 • Galeria Sztuki Współczesnej Toruń, 
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 
 • Filmoteka Polska Warszawa, 
 • RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących, 
 • ANWIS Sp. z o.o., 
 • MARDTEC Sp. z o.o., 
 • TV Kujawy, 
 • Radio HIT, 
 • Laboratorium 3D, 
 • ZŚPU ANDUR S.C., 
 • FABER CNC obróbka skrawaniem, 
 • Kreatywne Centrum Budowy Maszyn, 
 • BUSCH Pompy i Systemy Próżniowe, 
 • Szkoła Pozytywnego Myślenia
 
 

Ważne terminy do naboru

na rok szkolny 2020/2021

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej:

 • TECHNIKUM Nr 6
 • BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA Nr 6

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

 

od 11 maja 2020 r. (poniedziałek) do 23 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 15:00

od 11 maja 2020 r. (poniedziałek) do 14 lipca 2020 r. (wtorek)

 

od 22 lipca 2020 r. (środa)  do 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

od 22 lipca 2020 r. (środa) do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek)

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 26 czerwca 2020 r. (piątek)

do 30 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 15:00

----
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej. do 24 czerwca 2020 r. (środa) do 29 lipca 2020 r. (środa)
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 13 lipca 2020 r. (poniedziałek) godz. 12:00 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 12:00
5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 13 lipca 2020 r. (poniedziałek)

do 20 lipca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

od 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)

do 21 sierpnia 2020 r. (piątek) do godz. 15:00

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 12:00 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 12:00
7 Poinformowanie drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.