pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Nagroda w wojewódzkim konkursie wynalazczości „INNOWATOR” dla Damiana MarchlewskiegoNagroda w wojewódzkim konkursie wynalazczości „INNOWATOR” dla Damiana Marchlewskiego
Nagroda w wojewódzkim konkursie wynalazczości „INNOWATOR” dla Damiana Marchlewskiego.
 
Wycieczka edukacyjna do Eindhoven (Holandia) była dla Damiana Marchlewskie – ucznia klasy II Technikum Informatycznego – oraz jego opiekuna merytorycznego Pawła Gmysa, nagrodą za osiągnięte wyróżnienie. Ogółem nagrodzonych zostało 7 uczniów wraz z opiekunami.
 
Wyjazd zaplanowano w dniach 4.06 – 7.06.2018 r. W pierwszym dniu pobytu w Eindhoven organizator zaplanował nam wizytę w inkubatorze przedsiębiorczości – „Brainport Eindhoven”, gdzie zapoznano nas z możliwościami tworzenia własnej firmy, wsparciu władz lokalnych jak
i krajowych. Kolejnym punktem programu była wizyta w zakładach Philipsa oraz Muzeum Philipsa. W zakładach tych szczególny nacisk kładzie się na innowacyjne, nowatorskie rozwiązania techniczne. Dla nas szczególnie ciekawym był zakale inżynierii oprogramowania, gdzie programiści wraz z architektami oprogramowania tworzą kody programów dla sterowników wykorzystywanych w urządzeniach Philipsa. Następnie udaliśmy się do Uniwersytetu Technicznego. Oprócz zapoznania się z kierunkami kształcenia, wyposażeniem sal dydaktycznych mieliśmy także okazje uczestniczyć w uroczystościach będących odmianą naszych Juvenalii. 
Kolejny dzień rozpoczęliśmy rekreacyjnie i rozrywkowo. Udaliśmy się do Centrum wirtualnych technologii, gdzie oprócz zastosowań bardzo komercyjnych mogliśmy także rozegrać turniej łucznictwa wirtualnego, zbierania wirtualnych piłek, a na zakończenie zmierzyć się z hordami wirtualnych zombie. Po takim przygotowaniu popołudnie spędziliśmy zwiedzając miasto w tym także stadion drużyny PSV Eindhoven.
Niestety to był nasz ostatni dzień pobytu w Eindoven.
Wizyta była okazją do zapoznania się nowoczesnymi technologiami, systemem kształcenia oraz szczególnie dla nas - praktycznego skonfrontowania naszej wiedzy i umiejętności z holenderskim rynkiem pracy w tym także sprawdzenie się w komunikacji w języku angielskim, który dla holendrów jest jak język ojczysty. 
 
Uczestnicy:
Damian Marchlewski, uczeń klasy II TI
Dr Paweł Gmys, nauczyciel informatyki