Akcja Wampiriada!


04.12.2018 19:28
Akcja Wampiriada!

W dniu 27 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku odbyła Wampiriada – akcja honorowego oddawania krwi. Jak zwykle uczniowie nie zawiedli i licznie uczestniczyli w akcji.

Codziennie miliony ludzi na świecie potrzebują krwi – bezcennego daru życia. Rozpowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa to misja, która przyświeca akcji uczniów Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku. Krew jest płynem ustrojowym, którego nie da się zastąpić żadnym lekiem. Pomimo bardzo posuniętego rozwoju medycyny nie udało się stworzyć sztucznej, w pełni funkcjonalnej, krwi. Można pobierać ją tylko i wyłącznie od zdrowych dawców. Możliwość oddawania krwi i przyczyniania się do ratowania ludzkiego życia oraz promowanie tej idei to kwestie kluczowe. Biorąc udział w takich przedsięwzięciach, uczniowie ZST uświadamiają sobie głęboki sens wspierania innych w potrzebie. Każda osoba dla ratowania życia innym podarowała aż 450 ml własnej krwi! Akcja została zorganizowana przez Szkolne Koło PCK z opiekunką p. Elżbietą Górską, a pieczę nad techniczną stroną przedsięwzięcia sprawowali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oprócz uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, w Wampiriadzie wzięli udział również absolwenci.

Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się swoją krwią !