Kampania „Życzliwy Włocławek”


15.3.2019 10:00
Kampania „Życzliwy Włocławek”
Kampania „Życzliwy Włocławek”
W dniach 11-15 marca 2019 r. realizowana jest kampania pod hasłem „Życzliwy Włocławek”.
Społeczność Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku aktywnie włączyła się w realizację kampanii. Zaplanowano szereg działań obejmujących zajęcia tematyczne, pogadanki, warsztaty, spotkania z mieszkańcami miasta czy rozdawanie symboli życzliwości, np. naklejki, kwiaty i owoce.
Program kampanii realizowany przez szkołę:
  • Rozgrywki międzyklasowe w piłkę siatkową pn. „Wszyscy różni, wszyscy równi”;
  • Zajęcia edukacyjne n/t życzliwości, kultury i tolerancji dla klas przebywających tego dnia w bibliotece szkolnej (drzewo życzliwości);
  • Wystawka okolicznościowa w bibliotece szkolnej;
  • Instalacja pod nazwą „Drzewo dobrych myśli” (wręczanie przez uczniów ZST jabłek z nadanymi aforyzmami przypadkowym przechodniom przy Placu Wolności);
  • Przyklejanie naklejek „uśmiechniętych buziek” uczniom na dużej przerwie jako symbol życzliwości i wspólnego świętowania;
  • Dekoracja na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym. Wyświetlenie filmu pt. „Podaj dalej” na auli szkolnej;