pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek


20.07.2018 18:34
Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek
Justyna Szczepańska, uczennica klasy 3 TMR w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku, otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek.
 
W dniu 21 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miasta Włocławek uroczyście wręczono stypendia Prezydenta Miasta Włocławek dla najlepszych uczniów. Z terenu naszego miasta to wyróżnienie otrzymało w sumie 20 osób – 11 uczniów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 9 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody były przyznawane za wysokie osiągnięcia edukacyjne. Kandydat szkoły ponadgimnazjalnej do stypendium prezydenta miasta powinien uzyskać średnią ocen co najmniej na poziomie 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz spełniać jedno z kryteriów: posiadać tytuł finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej, tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej albo zająć pierwsze miejsce w konkursie artystycznym o zasięgu wojewódzkim, ponad wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
 
Serdecznie gratulujemy naszej stypendystce, Justynie Szczepańskiej oraz nauczycielowi prowadzącemu, Pani Profesor Katarzynie Legieć.