pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Stypendysta Prezydenta Miasta Włocławek


20.06.2019 20:47
Stypendysta Prezydenta Miasta Włocławek

Filip Wawrzonkoski z klasy trzeciej Technikum Mechatronicznego w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku otrzymał Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek

W dniu 17 czerwca 2019 r. uzdolnieni uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymali szczególne wyróżnienie za wyniki w nauce i osiągnięcia edukacyjne. Prezydent Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta przyznał nagrody pieniężne w formie stypendium. Wśród nagrodzonych uczniów znalazł się Filip Wawrzonkoski, uczeń trzeciej klasy Technikum Mechatronicznego w ZST. Ogółem przyznano 21 stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na gali obecni byli także rodzice naszego ucznia, państwo Kamila i Jarosław Wawrzonkoscy. Opiekunem ze strony szkoły była mgr Katarzyna Legieć, nauczyciel matematyki.

Gratulujemy wysokich wyników w nauce i tytułu finalisty Międzynarodowego Konkursu Matematycznego EUKLIDES.